ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ThaiNOG Day#3


    ต้องการเข้าร่วม IPv6 Tutorial by Dave Phelan @APNIC เวลา 13.30 - 16.45 น.
    *สำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับ IPv6 สามารถศึกษาเพิ่มได้ในคอร์สนี้ https://academy.apnic.net/en/course/ipv6-fundamentals/


    *

    **สำหรับท่านที่ลงทะเบียนแบบ On-site ท่านจะได้รับอีเมลยืนยันภายในวันที่ 26 เมษายน 2564 (ขอสงวนสิทธ์ิเข้าร่วมงานในรูปแบบ On-site สำหรับผู้ที่ได้รับอีเมลยืนยันเท่านั้น)